КОНТАКТЫ
ТЕЛЕФОНЫ

Останні зміни в процедурі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

З 17 грудня 2012 року відбулися зміни в єдиному документі, який підтверджує взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

№ 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (далі – Закон № 4839-VI), яким внесено зміни до Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове страхування" (набирає чинності з 17 грудня 2012 року);

№ 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", яким, зокрема, внесено зміни до пункту 64.1 статті 64, пункту 64.3 статті 64, пункту 65.5 статті 65 та пункту 69.1 статті 69 Податкового кодексу України (зазначені зміни набирають чинності одночасно з набранням чинності законом про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

Основною метою зазначених Законів є завершення принципу "єдиного вікна" при здійсненні державної реєстрації суб’єктів господарювання та взяття їх на облік у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України шляхом запровадження єдиного документу, а саме: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Таким чином, з дати набрання чинності Законом № 4839-VI та змінами до пункту 64.1 статті 64, пункту 64.3 статті 64, пункту 65.5 статті 65 та пункту 69.1 статті 69 Податкового кодексу України (тобто з 17 грудня 2012 року) взяття на облік суб’єктів господарювання у органах державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України буде підтверджуватись випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, яка надсилатиметься (видаватиметься) юридичній особі або фізичній особі – підприємцю державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".

Відповідно до Закону № 4839-VI виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – документ, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, або фізичну особу – підприємця, визначені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", і використовується для їх ідентифікації під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку в банку.

У виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з 17 грудня 2012 року зазначатимуться такі відомості:найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи, або ім’я фізичної особи – підприємця;ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи, або місце проживання фізичної особи – підприємця;прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної особи – підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків;наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи – підприємця;відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа – підприємець перебуває на обліку; дані про основний вид діяльності; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи місця проживання фізичної особи – підприємця – термін, до якого фізична особа – підприємець перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації;дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;дата видачі виписки.

Таким чином, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців міститиме відомості як про юридичну особу, так й про її відокремлений підрозділ.

Також звертаємо увагу на зміну строків видачі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців після набрання чинності Законом № 4839-VI: державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) заявникам відповідні документи та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців не пізніше наступного робочого дня після отримання від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Дані про взяття на облік будуть передаватися до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України автоматично (програмними засобами ведення відповідних реєстрів) у день взяття на облік у порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

 

Джерело новини: www.drsu.gov.ua/show/6517

24.12.2013

 

(044) 500-56-14
(063) 233-10-35

(067) 242-79-49
(050) 308-43-43

или задайте вопрос
юристу
онлайн