КОНТАКТЫ
ТЕЛЕФОНЫ

Прайс-лист

Ліцензія на операцію з прекурсорами дає право на зберігання, перевезення, придбання і відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Деякі умови є обов'язковими саме для цього виду діяльності - наприклад, відсутність судимості у співробітників - довідку МВС можна отримати тільки в такому випадку. 

Вам будуть необхідні наступні послуги:

 • кваліфіковане консультування клієнта з питань процедури отримання ліцензії;
 • інформування клієнта щодо чинного законодавства у сфері ліцензування;
 • підготовка і подача необхідного пакету документів;
 • отримання ліцензії.

Існують важливі умови:

 • складання відомості про матеріально-технічну базу підприємства;
 • отримання дозволу від СЕС (за місцем проведення підприємницької діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил;
 • отримання "Угоди" від Департаменту БНОН МВС України.

Ряд важливих вимог:

 • в статуті повинен бути пункт "Провадження господарської діяльності з обігу прекурсорів";
 • довідка МВС видається за умови відсутності у працівників, які мають доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, непогашеної або знятої судимості, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, відсутності інших даних щодо причетності цих працівників до незаконного обігу наркотичних засобів , психотропних речовин або прекурсорів.

Список документів, які доведеться підготувати:

 • заяву на ім'я начальника Департаменту БНОН МВС України (вільна форма) з зазначенням юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності;
 • оригінал виписки з єдиного державного реєстру;
 • нотаріальна копія довідки про внесення до ЄДРПОУ;
 • нотаріальна копія статуту підприємства;
 • довідка (акт виконаних робіт) про обладнання приміщення, де зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, охоронно-пожежною сигналізацією;
 • нотаріально завірена копія висновку від СЕС (за місцем проведення підприємницької діяльності);
 • дані з підписом директора та печаткою підприємства про відповідність матеріально-технічної бази ліцензійним умовам провадження зазначеного виду господарської діяльності;
 • дані про наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з органів стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • дані про рівень кваліфікації працівників, які мають доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, а також П.І.Б., рік народження, місце проживання і посада;
 • довідку МВС про згоду видачі ліцензії суб'єкту господарської діяльності;
 • висновок територіального наркологічного органу охорони здоров'я про відсутність у працівників суб'єкта господарської діяльності, які мають доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, захворювань на наркоманію, токсикоманію або хронічний алкоголізм (для суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів);
 • нотаріальні копії технічних та технологічних регламентів виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в установленому порядку (тільки для підприємств, які їх виробляють);
 • довіреність на наших юристів.

 

(044) 500-56-14
(063) 233-10-35

(067) 242-79-49
(050) 308-43-43

или задайте вопрос
юристу
онлайн